over Highendaudio.nl

Highendaudio.nl heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een betrouwbare aanbieder van occasion highend audio componenten. Daarnaast hebben wij regelmatig de beschikking over “demo apparaten” en “overtollige voorraden” van dealers en importeurs die wij aanbieden voor interessante prijzen.

De componenten die wij aanbieden zijn bijna altijd direct beschikbaar en te beluisteren. Wij hebben zelf met deze componenten “gespeeld” en kunnen uit eerste hand onze ervaringen en indrukken delen, zowel qua klankeigenschappen als optische conditie.

Ook bij ons is de passie voor muziek in combinatie met respect en bewondering voor “technologie” die in staat is om die passie om te zetten in emotie, de basis geweest voor het ontstaan van Highendaudio.nl. De componenten  die gebaseerd zijn op deze “technologie” zijn veelal fraai  gebouwd met kwalitatief hoogwaardige onderdelen en aan de hand van een zorgvuldig ontwerp en een duidelijke filosofie. Helaas zijn deze componenten meestal ook zeer kostbaar. Onze ervaring leert dat ze echter slechts beperkt aan veroudering onderhevig zijn. Daarom klinken deze componenten ook na vele jaren erg goed en bieden veel kwaliteit voor een relatief lage investering.

Toni